Juridiske oplysninger

For media.jpg

Vilkår for brug

Essity Aktiebolag (publ) 

Registreret adresse: Stockholm, Sverige 

Reg. nr.: 556325-5511

Referencer nedenfor til "Essity", "os" eller "vi" er referencer til Essity Aktiebolag (publ) som udbyder af denne hjemmeside ("Websted"), medmindre der står, at et bestemt Websted eller andre tjenester angiver en anden enhed, hvor "Essity" vil henvise til denne enhed. Disse Anvendelsesbetingelser er gældende i forbindelse med Websteder og andre ydelser, hvor der henvises til disse Anvendelsesbetingelser.

I forbindelse med udbydelsen af sine Websteder og disse Anvendelsesbetingelser følger Essity svensk lovgivning. Da Essity-koncernen omfatter enheder i hele verden, gør vi imidlertid opmærksom på, at hvis en anden virksomhed er anført som udbyder af et bestemt Websted eller ydelse, kan den nationale lovgivning i det land, hvor en sådan enhed er etableret, have andre eller yderligere regler. I så fald vil den gældende nationale lovgivning gælde og vil blive fulgt af den pågældende enhed, i det omfang det er påkrævet.

Juridisk erklæring

Materialerne på dette Websted er leveret af Essity som en service til deres kunder og må kun anvendes til informationsmæssige formål. Enkelte kopier kan downloades i henhold til bestemmelserne nedenfor.

Ved at downloade materialer fra dette Websted accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke accepterer dem, må du ikke anvende Webstedet eller downloade materialer herfra.

Oplysninger om varemærker

Alle navne, logoer og varemærker tilhører Essity, dets tilknyttede selskaber, relaterede virksomheder eller licenshavere eller joint venture-partnere.

Essity's varemærker og brandnavne må kun anvendes som anført i disse Anvendelsesbetingelser eller med forudgående skriftlig tilladelse fra Essity.

Enhver brug af Essity's varemærker i reklamer for og promovering af Essity's produkter kræver behørig godkendelse.

Begrænset anvendelse/licens til enkelt kopi

Alt indhold inkluderet på dette Websted, såsom tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip og software tilhører Essity eller dets leverandører af indhold og er beskyttet af svenske og internationale love om ophavsret. Uautoriseret brug eller distribution af materiale fra dette Websted kan overtræde love om ophavsret og varemærker og/eller andre love og kan blive genstand for civilretlige samt kriminalretlige sanktioner.

Dette Websted eller en hvilken som helst del af dette Websted må ikke genskabes, mangfoldiggøres, kopieres, sælges, videresælges eller udnyttes på anden måde til et kommercielt formål, som ikke er udtrykkeligt tilladt skriftligt af Essity. Du må kun downloade én kopi af oplysningerne fundet på Essity Websteder på en enkelt computer til din egen personlige, ikke-kommercielle og interne brug.

Du må ikke ændre, anvende eller overføre oplysningerne til nogen kommercielle formål, og du må ikke fjerne nogen angivelser af ophavsret eller andre ophavsretsbeskyttede angivelser fra oplysningerne. Du accepterer, at du er ansvarlig for at forhindre uautoriseret kopiering af materialet og for at sikre, at alle medarbejdere og kontrahenter - hvis relevant - i din organisation overholder disse begrænsninger.

Du er ansvarlig for at overholde alle gældende love om ophavsret. Vi tillader, at du laver kopier af dette Websted som nødvendige hændelige handlinger, mens du ser det, og du må udskrive en kopi til eget brug af så meget af Webstedet, som er rimeligt til private formål. Al anden brug er strengt forbudt. Du må ikke indsætte dette Websted eller skabe links til andre sider end startsiden uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Essity giver dig ikke nogen eksplicit eller implicit rettighed vedrørende nogen patent-, ophavsrettigheds-, varemærke- eller oplysninger om forretningshemmeligheder.

Fraskrivelse af garanti

Oplysninger indeholdt heri stilles til rådighed "som de er" uden nogen eksplicit eller implicit garanti, herunder garanti for salgbarhed, mod krænkelse af intellektuel ejendomsret eller for egnethed til et bestemt formål. Hvis Essity danner et link til en tredjeparts webside, er dette link kun beregnet til at gøre det nemmere for brugere, og Essity påtager sig intet ansvar for indholdet eller nøjagtigheden af oplysninger indeholdt på en sådan webside.

Essity vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen erstatninger, herunder uden begrænsning, erstatning for tabt fortjeneste, forretningsafbrydelse eller tab af oplysninger, som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge oplysningerne, selv hvis Essity er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne erstatningsansvar.

Essity giver heller ingen garanti for nøjagtighed eller fuldstændighed vedrørende oplysninger, tekst, grafik, links eller andre ting, som kan være indeholdt i disse oplysninger. Essity kan til enhver tid uden varsel foretage ændringer til dette indhold eller til produkterne beskrevet deri. Essity forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne eller andet materiale anført på dette Websted.

Materiale indsendt af brugere

Alt materiale, alle oplysninger eller anden kommunikation, som du overfører til eller sender til dette Websted, vil blive betragtet som ikke-fortroligt, ikke-eksklusivt, royaltyfri, uigenkaldelige, ikke-ophavsretbeskyttede og ikke omfattet af nogen ejendomsret("Kommunikation"). Essity har ingen forpligtelser i forbindelse med Kommunikationen.

Essity kan frit videregive, kopiere, distribuere, inkorporere og/eller på anden måde anvende Kommunikationen, sammen med alle data, billeder, lyde, tekster og andre ting, som er indeholdt heri, til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Hvis du indsender personlige data til dette Websted eller på anden vis til Essity, accepterer du hermed Essity's brug af sådanne data til at evaluere dine oplysninger og markedsføre Essity's produkter og tjenester, inklusive retten til at overføre dataene til tredjelande og opslå dine personlige oplysninger på internettet. Essity er underlagt svensk lov vedrørende denne behandling af personlige data, og du kan kontakte Essity i tilfælde af forkerte data eller andre forhold vedrørende de personlige data.

Du må ikke opslå nogen Kommunikation, der kan vurderes som værende stødende eller krænke andre personers privatliv, eller som kan anses som kommerciel markedsføring, eller som på nogen måde er ulovlige eller upassende. Essity sletter sådanne kommunikation, når vi bliver opmærksom på den, og vi forbeholder os ret til at ekskludere dig som bruger af vores Websted eller ydelse.

I forbindelse med anvendelse af tredjepartsydelser, såsom Facebook, kan tredjepartsbetingelser også være gældende. Facebook gør f.eks. sin "Erklæring om rettigheder og ansvar" gældende for alle Facebook-brugere og besøgende, og vi anbefaler, at du læser disse vilkår, før du anvender en ydelse fra tredjepart.

Andet

Essity kan revidere disse Anvendelsesbetingelser når som helst ved at opdatere dette opslag.

Essity forbeholder sig retten til efter eget skøn at (1) ændre denne juridiske erklæring, (2) overvåge og fjerne opslag, og/eller (3) stoppe tilgængelighed til Webstedet når som helst uden varsel.

I tilfælde af at nogen forudsætning, betingelse eller bestemmelse i nærværende Juridiske erklæring bestemmes at være ulovlig, ugyldig, bortfaldet eller af nogen grund uden retskraft, vil de øvrige forudsætninger, betingelser og bestemmelser ikke på nogen måde blive påvirket eller begrænset som følge heraf.

Fortrolighedspolitik om privatlivets fred

(”Essity” eller ”vi” eller ”os”) tager persondatasikkerhed alvorligt. Denne Privatlivspolitik beskriver hvordan Essity som dataansvarlig i henhold til Persondataforordningen (”GDPR”) og ePrivacy-forordningen (”ePrivacy-forordningen”) indsamler og behandler personoplysninger og andre oplysninger om brugerne. 

1. Kategorier af personoplysninger og formål med behandling

Metadata
Du kan benytte vores hjemmeside eller app uden at angive nogle af dine personoplysninger. I det tilfælde vil Essity kun indsamle følgende metadata som følge af din brug af siden: 
Henvisningsside, tid og dato for adgang til siden, overført datamængde, status på overførsel, browsertype, IP-adresse, styresystem og interface, sprog og version af browser software. 
Din IP-adresse bruges til at aktivere din adgang til vores hjemmeside eller app. Når IP-adressen ikke længere er nødvendig til dette formål, vil vi forkortet din IP-adresse ved at fjerne den sidste oktet af adressen. Metadata, herunder den forkortede IP-adresse, vil blive brugt til at forbedre kvaliteten og tjenesterne på vores hjemmeside eller app ved at analysere brugeradfærden blandt vores brugere. 
 
Konto
Hvis du opretter en konto på/i vores hjemmeside eller app kan du blive bedt om at angive personoplysninger, fx: navn, postadresse, e-mailadresse, valgt kodeord, telefonnummer, bankoplysninger, kreditkortinformationer, fakturerings- og leveringsadresse, interesser i visse produkter/ydelser (frivilligt), ønske om at modtage e-mails med markedsføring (frivilligt). Essity behandler sådanne personoplysninger med det formål at levere kontoens funktionaliteter til dig, til at levere markedsføringsmateriale – i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov – og til at analysere dine interesser med henblik på markedsføring. 
 
Ordrer
Essity indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du bestiller et produkt via vores hjemmeside eller app: Oplysningerne på din konto, type og mængde af produkt, købspris, bestillingsdato, ordrestatus, returneringer, forespørgsler i kundecenter. Essity behandler personoplysninger med det formål at udføre det kontraktuelle forhold og ordren, udføre kundeservice, overholde lovmæssige forpligtelser, fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende samt til målrettet markedsføring.

Konkurrencer 
Essity indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du deltager i en konkurrence: Navn, postadresse, e-mailadresse, dato for deltagelse, udvælgelse som vinder, præmie, svar på quiz. Essity behandler sådanne personoplysninger med det formål at lave konkurrencen, informere vinderen, levere præmien til vinderen, udføre eventen og til markedsføring.
 
Sundhedsdata 
Hvis du bestiller visse produkter kan Essity indsamle og behandle oplysninger om din sundhedstilstand, der er indirekte baseret på din bestilling. Sundhedsdata er, ifølge GDPR, følsomme personoplysninger og Essity tager alle nødvendige forholdsregler for at beskytte sådanne følsomme oplysninger, som krævet ved lov. Med dit samtykke indsamler og behandler Essity kun dine sundhedsdata med det formål at udføre det kontraktuelle forhold og ordren, udføre kundeservice, overholde lovmæssige forpligtelser, fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende samt målrettet markedsføring. 
 
 
2. Tredjeparter
 • Overførsel til tjenesteudbydere
  Essity kan benytte sig af eksterne tjenesteudbydere, der fungerer som databehandlere for Essity, til at levere visse tjenester til Essity fx udbydere af hjemmeside services, markedsføringsydelser eller IT supportydelser. De eksterne tjenesteudbydere kan have adgang til og/eller lov til at behandle dine personoplysninger, når de leverer deres tjenester. Vi anmoder de eksterne tjenesteudbydere om at implementere og benytte sikkerhedsforanstaltninger for at sikre datasikkerhed for dine personoplysninger. 

 • Øvrige modtagere 
  I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning kan Essity overføre personoplysninger til retshåndhævende og statslige myndigheder, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller samarbejdspartnere. I tilfælde af virksomhedsfusion eller opkøb kan personoplysninger overføres til de tredjeparter, der er involverede i fusionen eller opkøbet. 

 • Internationale overførsler af personoplysninger
  De personoplysninger vi indsamler eller modtager om dig kan overføres til og behandles af modtagere der er lokaliseret i eller udenfor Europæisk Økonomisk Samarbejde (”EØS”). Landene omfatter dem der er anført på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en, der alle yder et passende sikkerhedsniveau for databeskyttelse ud fra et europæisk databeskyttelses perspektiv. Andre modtagere kan være placeret i øvrige lande der ikke yder et passende sikkerhedsniveau for databeskyttelse ud fra et europæisk databeskyttelses perspektiv. Essity træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overførsler ud af EØS er tilstrækkeligt beskyttet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Med hensyn til overførsler til lande der ikke yder et passende sikkerhedsniveau, baserer vi overførslen på passende sikkerhedsforanstaltninger, så som standardkontrakter vedtaget af Europakommissionen eller af en tilsynsmyndighed, godkendte retningslinjer sammen med forpligtelser, der er bindende overfor modtageren og kan håndhæves, eller certificeringsmekanismer sammen med forpligtelser, der er bindende overfor modtageren og kan håndhæves. Du kan anmode om en kopi af sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 7 (Kontakt) nedenfor.
 
3. Lovlig behandling
Vi må behandle dine personoplysninger på følgende lovlige grundlag:
 • Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere formål;
 • Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller for, på din anmodning, at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt;
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os; 
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser; 
 • Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller en udførelse pålagt os af en offentlig myndighed; 
 • Behandlingen er nødvendig for at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis du er et barn; 
 • Andet gældende retsgrundlag for behandling, især bestemmelser fastsat i medlemsstaterne
 
Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger på følgende lovlige grundlag:
 • Du har givet dit samtykke til behandling af dine følsomme personoplysninger til et eller flere formål; 
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde Essitys eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder; 
 • Behandlingen vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede; 
 • Behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller når domstole handler i deres egenskab af domstol; 
 
Oplysningen af dine personoplysninger kræves i henhold til en lovbestemt eller kontraktlig forpligtelse, eller er nødvendig for at indgå i en kontrakt med os eller for at modtage vores ydelser/produkter som ønsket af dig, eller oplyses frivilligt. 
Det kan medføre ulemper for dig ikke at oplyse dine personoplysninger, fx kan du ikke modtage visse produkter og ydelser. Dog, med mindre andet er angivet, kan det ikke medføre juridiske konsekvenser for dig ikke at oplyse dine personoplysninger.
 
 
4. Hvilke rettigheder har du og hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Hvis du har givet dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke for fremtidig brug af dine personoplysninger. Desuden kan du gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger med henblik på markedsføring uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne, i overensstemmelse med basispriserne. I henhold til gældende databeskyttelseslov har du ret til, (i) at anmode om indsigt i dine personoplysninger, (ii) at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, (iii) at anmode om sletning af dine personoplysninger, (iv) at anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger, (v) at anmode om dataportabilitet, (vi) at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger (herunder indsigelse mod profilering), og (vii) gøre indsigelse mod automatiske afgørelser (herunder profilering),
 
For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os som anført I afsnit 7 (Kontakt) nedenfor. 
Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse.
 
 
5. Cookies og andre trackingteknologier
Denne hjemmeside eller app bruger cookies. Se vores Cookie Policy for yderligere oplysninger.
 
 
6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at levere de ønskede ydelser og produkter til dig. Når vores aftale ophører, vil vi enten slette eller anonymisere dine personoplysninger, medmindre der er særlige lovmæssige krav til opbevaring (fx i forbindelse med beskatning). Vi kan opbevare dine kontaktoplysninger og dine interesser i vores produkter eller ydelser i en lang periode, hvis Essity har lov at sende dig markedsføringsmateriale. Gældende lovgivning kan også kræve, at vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter det indeværende skatteår. Vi kan også opbevare dine personoplysninger efter aftalens ophør, hvis dine personoplysninger er nødvendige i henhold til anden gældende lovgivning, eller hvis vi har brug for dine personlysninger til at fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende. Efter aftalens ophør vil vi, i videst mulige omfang, begrænse behandlingen af dine personoplysninger til nævnte afgrænsede formål.
 
 
7. Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende indeværende Privatlivspolitik, bedes du kontakte os: 
 
Essity Denmark A/S
Professional Hygiene  
Gydevang 33
DK-3450 Allerød 
Tlf: +45 48 16 82 44
 
Kontaktoplysningerne for vores repræsentant i EU er:
 
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933

Oplysninger om cookies

Dette Websted anvender cookies, og dette afsnit fortæller dig, hvordan cookies anvendes, og hvordan du kan kontrollere, om du vil beholde eller slette cookies. 


Hvad er en cookie? 

Små stykker information overført til din computers harddisk fra en webside kaldes "cookies". 

De er ikke computerprogrammer, kun små informationsfiler, som lader websteder gemme og tilgå oplysninger om en brugers adfærd på nettet. 

De fleste websteder anvender cookies, fordi de er en del af den værktøjskasse, som gør internettet til en god oplevelse for brugerne. Cookies gør det muligt for websteder at levere tilpassede tjenester (f.eks. huske et login, gemme varer i en indkøbskurv eller vise indhold, som er relevant). 

Der er forskellige typer cookies: Midlertidige cookies (eller sessionscookies) slettes, når browseren lukkes ned, permanente cookies bliver ikke slettet, men forbliver, indtil de aktivt slettes eller udløber (hvilket afhænger af, hvor længe webstedet har programmeret cookien til at vare). 

Hvordan sletter du en cookie? 

De fleste browsere er automatisk indstillet til at acceptere cookies. 

Du kan deaktivere cookies på din browser, men husk, at hvis du gør det, kan du miste nogle funktioner, som er nødvendige for at få webstedet til at fungere korrekt. 

Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om cookies, kan du gå til www.aboutcookies.org, som indeholder omfattende og uafhængige oplysninger om, hvordan du deaktiverer cookies ved hjælp af browserindstillinger, og hvordan du sletter cookies, som allerede er på din computer. 

For at slette cookies fra din mobiltelefon skal du rådføre dig med telefonens brugsanvisning. 

Liste over Tork cookies 

Dette Websted anvender cookies, for at vi kan give dig en personlig oplevelse Hver gang du anvender Webstedet, vil cookies blive overført og/eller tilgået. Disse cookies er anført nedenfor.      


Formål Type Varighed Første- eller tredjepartscookies
Håndtere indkøbsliste Funktionscookies Vedholdende cookies Førsteparts cookies
Accept af cookiepolitik Strengt nødvendige cookies Sessioncookies og vedholdende cookies Førsteparts cookies
Collect audience/online marketing/user behaviour Facebook - Performance/targeting/advertising cookie Sessioncookies og vedholdende cookies Tredjeparts cookies
Collect audience/online marketing/user behaviour Google Analytics - Performance/targeting/advertising cookie Sessioncookies og vedholdende cookies Førsteparts cookies
Collect audience/online marketing/user behaviour Google AdWords - Performance/targeting/advertising cookie Sessioncookies og vedholdende cookies Tredjeparts cookies
Collect audience/online marketing/user behaviour DoubleClick floodlight - Performance/targeting/advertising cookie Sessioncookies og vedholdende cookies Førsteparts cookies


Strengt nødvendige cookies – Disse cookies er afgørende for at gøre dig i stand til at navigere rundt på webstedet og anvende dets funktioner, som f.eks. at tilgå sikre områder på webstedet. Uden disse cookies kan de tjenester, som du har anmodet om, såsom at foretage et køb, ikke leveres. 
 
Præstationscookies – Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan brugere anvender et websted, f.eks. hvilke sider besøgende går mest til, og om de får fejlmeddelelser fra websider. Disse cookies indsamler ikke oplysninger, som identificerer en besøgende. Alle de oplysninger, som disse cookies indsamler, aggregeres og er derfor anonyme. De bruges kun til at forbedre måden, hvorpå et websted fungerer. 
 
Funktionscookies – Disse cookies lader et websted huske valg, som du foretager (såsom dit navn, sprog eller region) og giver forbedrede, personlige funktioner. De oplysninger, som disse cookies indsamler, kan være gjort anonyme, og de kan ikke spore din browsingaktivitet på andre websteder. 
 
Målrettede eller reklamecookies – Disse cookies anvendes til at levere reklamer, som er mere relevante for dig og dine interesser. De anvendes også til at begrænse, hvor mange gange du ser en reklame, og er med til at måle, hvor effektiv reklamekampagnen er. De anbringes af vores reklamenetværk med [Essity/Tena UK/Bodyform UK osv.] tilladelse. De husker, at du har besøgt en webside, og disse oplysninger deles med andre organisationer, såsom annoncører. Målrettede eller reklamecookies vil tit være linket til webstedets funktionalitet, som leveres af den anden organisation. 
 

Accept af Anvendelsesvilkår 

Ved at acceptere Anvendelsesvilkår samt ved at besøge og anvende Webstedet tillader du brug af cookies. Du kan også tillade vores brug af cookies med de indstillinger, som du har foretaget i din webbrowser. 
 

Materiale indsendt af brugere 

Essity kan give dig tilladelse til at opslå oplysninger, kommentarer eller andet materiale på vores Websted, sociale netværk eller anden online tjeneste. Det gøres med henblik på at lette strømmen af informationer om Essity og vores produkter. Vi gør opmærksom på vilkårene for sådanne brugerindsendelser beskrevet i den juridiske erklæring (se ovenfor). 
 
Du må ikke give os oplysninger om andre personer, medmindre du kan bevise, at du har deres tilladelse til at give dem.


Udskriv Download