Håndhygiejnens 5 steps

Håndhygiejnens 5 steps

Håndhygiejnens 5 steps definerer de situationer, hvor sundhedspersonalet bør udføre håndhygiejne. Læs mere!
Healthcare segment

1. Før patientkontakt

For at undgå at patienten bliver koloniseret med mikroorganismer fra hospitalsmiljøet skal håndhygiejnen foretages, før man kommer i kontakt med patienten eller går ind i patientzonen. Patientzonen omfatter patienten og dennes umiddelbare omgivelser, herunder overflader, patienten rører ved (som for eksempel sengerammen, infusionstubering), samt overflader, som personalet hyppigt kommer i kontakt med (f.eks. skærme, knapper og håndtag).
 
Eksempler: Før du giver hånden, før du hjælper patienten med at bevæge sig rundt, før en klinisk undersøgelse.
Healthcare segment

2. Før ren/aseptisk procedure

Før du udfører ren/aseptisk-proceduren, er håndhygiejne vigtig for at forebygge HAI. Håndhygiejne bør foretages mellem den sidste kontakt med en overflade og ankomst til et kritisk sted med smitterisiko for patienten eller et kritisk sted med kombineret smitterisiko. 
 
Eksempler: Før forbinding af sår, indsættelse af kateter, tilberedning af mad, medicinering.
Healthcare segment

3. Efter uren procedure

Efter at have udført en opgave, der er forbundet med en risiko for at eksponere hænderne over for kropsvæsker, skal håndhygiejne gennemføres med det samme og før en ny hånd-til-overflade eksponering - også selvom du forbliver i patientzonen. Det reducerer både din risiko for at blive koloniseret eller inficeret af infektiøse agenter og risikoen for at overføre mikroorganismer fra et “koloniseret” til et “rent” sted på kroppen på samme patient.
 
Eksempler: Efter at have taget blodprøve, fjernet urin, fæces, håndtering af affald.
Healthcare segment

4. Efter patientkontakt

Efter du har rørt ved patienten, og før du rører ved et objekt i området uden for patientzonen, er håndhygiejne vigtig for at minimere risikoen for kontaminering til resten af sundhedsfaciliteten. Denne handling beskytter også dig selv ved at reducere kontaminering af dine hænder med patientens flora.
 
Eksempler: Efter du giver hånden, efter du har hjulpet patienten med at bevæge sig rundt og efter klinisk undersøgelse.
Healthcare segment

5. Efter kontakt med patientomgivelser

Det sidste moment i håndhygiejne sker mellem kontakt med en overflade i patientzonen og en efterfølgende kontakt med en overflade uden for patientzonen - også selv om man ikke har rørt patienten. Håndhygiejne er påkrævet i dette moment, da kontakt med patientobjekter, selv uden fysisk berøring med patienten, er associeret med håndkontaminering.
 
Eksempler: Efter at have skiftet sengetøj, justering af perfusionshastighed.
Healthcare segment

Mere læringsmateriale

For e-learning og andet læringsmateriale om hudpleje og håndhygiejne kan du kontakte os på +45 48 16 82 44