Forebyggelse af sepsis

Forebyggelse af sepsis

Vores fakta og tips er designet til at hjælpe dig med at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af håndhygiejne for at forebygge sepsis i forbindelse med pleje af sår.

Red liv ved at øge opmærksomheden omkring sepsis

Sepsis er en livstruende reaktion på en præ-eksisterende infektion i patientens egen krop og diagnosticeres nogle gange forkert som blodforgiftning. Hvert år forårsager sepsis seks millioner dødsfald på verdensplan. Det er den primære årsag til dødsfald i forbindelse med infektioner og er mere almindelig end hjerteanfald. Faktisk har man fundet ud af, at sepsis er en bidragende faktor til en tredjedel af alle dødsfald på hospitaler. Men heldigvis er det muligt at forebygge sepsis – og ved at skabe opmærksomhed om tilstanden er det første kritiske skridt taget mod at redde liv.
 

Tænk hygiejne! Forebyg! Giv behandling!

For at hjælpe det sundhedsfaglige personale med at reducere infektioner og sepsis hos patienterne har Tork udviklet en handlingsplan i tre trin, der er let at huske: Tænk! Forebyg! Giv behandling!
 
Tænk!: Inden du starter din normale rutine, bør du stoppe op og huske på de forebyggende håndhygiejneretningslinjer, som f.eks. WHO's 5 håndhygiejnesituationer og postoperativ sårpleje eller din arbejdsplads' retningslinjer for antimikrobiel procedure.
 
Forebyg!: Tag de nødvendige skridt til at sikre overholdelse af hygiejneforskrifterne, som reducerer risikoen for infektioner og sepsis. Det gør du f.eks. ved at sikre, at dine hænder er desinficerede før og efter kontakt med en patient, og ved at undersøge din patients sår omhyggeligt for en infektion samt tjekke din patients vaccinationer.
 
Giv behandling!: Efter at have gennemført de passende foranstaltninger kan du igen pleje dine patienter i et sikkert miljø.