Laboratoriemedarbejdere, der kigger i et mikroskop

Hygiejneresearch og studier

På denne side finder du vores publikationer af undersøgelser inden for hygiejne, rengøring og lign.
 • Hygiejne- og sundhedsrapport
  Denne rapport er den seneste udgivelse i en serie af globale undersøgelser, som Essity har gennemført hvert andet år siden 2008 med det formål at sætte fokus på den afgørende rolle hygiejne, sanitet og sundhed spiller for trivslen både for det enkelte menneske og i samfundet. Med disse globale indsigter søger vi også at adressere tabuer og barrierer, der stadig omgærder flere hygiejnespørgsmål. Vi tilbyder ny viden ved at kombinere research, statistisk dokumentation, eksemplariske cases og udsagn fra mennesker, der ellers sjældent bliver hørt. Derudover sætter vi fokus på løsninger og handlingsmuligheder, som vi mener er afgørende for at forbedre hygiejnen og sundhedsstandarden på globalt plan og i alle livsfaser. 

  Læs undersøgelsen

 • Hygiejneproblemstillinger i relation til SARS-CoV-2 (COVID-19, Ny Coronavirus) og overvejelser ved brug af offentlige toiletter og restauranter.
  De fleste brugere af toiletterne foretrækker papirhåndklæder til håndaftørring. Men hvordan kan man vide, at de er det mest hygiejniske valg? Tork hygiejneeksperter har set på videnskaben, sammenlignet data og udgivet et whitepaper. Resultatet er ikke til at tage fejl af - papirhåndklæder er bedre til at forebygge smittespredning fra virus og bakterier.

  Læs vores whitepaper​

 • Udregning af de årlige sundhedsudgifter forbundet med hospitalsinfektioner i England​
  Hvad er udgifterne og konsekvenserne af hospitalsinfektioner (HAI) for sundhedsvæsnet i det moderne, vestlige samfund (i dette tilfælde England)? Denne undersøgelse anvender en matematisk model til at estimere disse omkostninger og når frem til nogle temmelig betydelige tal: 2,7 mia. GBP, 28.500 dødstilfælde, 830.000 infektioner årligt. Derudover anslås det i undersøgelsen, at næsten 1 ud af hver 5. hospitalsseng på ethvert givent tidspunkt er optaget af en patient, som har pådraget sig smitte i sundhedssystemet.

  Læs undersøgelsen

 • Udregning af de årlige sundhedsudgifter og konsekvenser forbundet med reducering af hospitalsinfektioner ved at forbedre håndhygiejnen på et gennemsnitshospital i England​
  Hvor stort et potentiale kan der ligge i at forbedre håndhygiejnekompliansen med et monitoreringssystem? Denne undersøgelse anvender en matematisk model til at estimere potentialet i at forbedre håndhygiejnen f.eks. ved at introducere et monitoreringssystem. Undersøgelsen indikerer, at systemet med stor sandsynlighed vil være omkostningseffektivt - eller endda kan genere økonomisk overskud - og derudover betydeligt reducere antallet af infektioner og dødsfald forårsaget af HAI.

  Læs undersøgelsen

 • Elektronisk monitorering af håndhygiejnen: Præcision, betydning for Hawthorne-effekten og effektiviteten
  Hvor præcist er Tork Håndhygiejne Komplians Monitoringssystem (“Tork EMS”)? Denne undersøgelse er fra et kendt hospital i det centrale London, som har implementeret Tork EMS på en afdeling og har evalueret systemets præcision og effektivitet. Konklusionen er, at systemet er “særdeles præcist” og at det “med stor sandsynlighed måler ‘virkelighedens’ tal” i modsætning til manual observation, der ellers anses for at være benchmark.

  Læs undersøgelsen


 • Universitetshospital anvender revolutionerende teknologi til at forbedre håndhygiejnen og håndtere hospitalsinfektioner
  Kan håndhygiejnekompliansen styrkes ved brug af Tork EMS? Denne case viser, at en afdeling på et svensk universitetshospital mere end fordoblede kompliansraten efter introduktionen af Tork EMS

  Download casen