Nærbillede af en kvindes hænder

Infektionskontrol i ældreplejen

På plejehjem er det vigtigt at begrænse smittespredning. I artiklerne herunder kan læse mere om, hvordan man identificerer og undgår risikofyldte situationer.
 
Vi ved, at ældre, kronisk syge og særlige risikogrupper er mere modtagelige overfor infektioner, og at disse grupper er længere om at komme sig. Hos ældre er immunsystemet ofte svækket, og de har en større risiko for at udvikle komplikationer og følgesygdomme. Når mennesker lever tæt sammen og tilbringer tid sammen i fællesområder, hvilket ofte er tilfældet på plejehjem, er risikoen for smittespredning høj. 
 
Da infektioner har lettere ved at sprede sig fra person til person i ældreplejen, er det meget vigtigt at få identificeret de situationer, hvor der er risiko for krydskontaminering. Ved at identificere disse situationer kan vi implementere strategier for god håndhygiejne, der kan bidrage til at mindske risikoen for smittespredning. I plejehjemsfaciliteter er der flere målgrupper, som bør informeres om, hvordan man udfører god håndhygiejne. Borgere, sundhedsfagligt personale og besøgende bør alle bidrage til sikre omgivelser i ældreplejen. 
 

4Moments_WHO_800x500.jpg  


Infektionskontrol i ældreplejen – WHO’s 4 momenter for håndhygiejne 

Infektioner hos borgerne i ældreplejefaciliteter er desværre meget almindelige, de har store omkostninger og er forbundet med en høj mortalitetsrate. Spredning af infektioner giver store problemer. Mange borgere er særligt udsatte pga. svækket immunsystem og andre komplikationer forbundet med aldring. 
 
I ældreplejen er risikoen for overførsel af infektioner og mikroorganismer høj. Det er der flere grunde til, bl.a. de åbne omgivelser med mange kontaktpunkter mellem plejepersonale, besøgende og borgere. Det betyder, at de forholdsregler, man tager på plejehjemmet, ofte afhænger af individuelle initiativer og personalets viden.
 
For at forebygge de skadevirkninger, både fysiske og økonomiske, som infektioner kan forårsage i ældreplejefaciliteter, er det vigtigt at begrænse smittespredning. God håndhygiejne er det allervigtigste tiltag til forebyggelse af infektioner på plejehjem. WHO har udviklet et sæt retningslinjer med 4 momenter for håndhygiejne på plejehjem: Vask hænder 1) før kontakt med en borger; 2) umiddelbart før udførelse af aseptisk procedure; 3) umiddelbart efter en procedure med risiko for eksponering for kropsvæsker og 4) efter kontakt med en borger eller når en plejesituation bliver afbrudt.
 
Ved at uddanne både personale og besøgende og ved at gøre vand, sæbe og hånddesinficering nemmere tilgængeligt kan du bidrage til at sikre god håndhygiejne og dermed mindske risikoen for smittespredning i plejefaciliteten. 
 
Pleje af ældre omfatter også at sikre deres trivsel og være opmærksom på deres særlige behov i forhold til hudpleje. Effektiv hånddesinficering er vigtigt, men det er lige så vigtigt at anvende bløde sæber, håndlotion og andre produkter til sart hud, både i forhold til plejen og som et signal om, at du gerne vil tage dig godt af borgerne. 
 
Er du klar til at komme i gang med at styrke håndhygiejnen på dit plejehjem? Lad os kontakte dig.
 
 

Anbefalede produkter