Toiletter

Hvis du vil nedbringe antallet af klager, så start hvor du opnår størst effekt: På toiletterne! 71% af alle rengøringsmedarbejdere siger, at hvis dispenserne var hurtigere og nemmere at genopfylde, ville de have mere tid til andre opgaver.* Sørg for effektiv rengøring og drift af toiletterne med hygiejneløsninger, der frigør tid til andre opgaver. Højere rengøringskvalitet skaber højere medarbejdertilfredshed.

Tal med en hygiejnekonsulent

Book et møde i dag, hvor du kan få mere at vide om, hvordan bedre rengøringskvalitet skaber højere medarbejdertilfredshed.

Ansvarsfraskrivelse

* June 2022 Behaviourally – Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse med 600+ respondenter i Nordamerika og Europa

** CO2e-besparelsen udregnet per måned for en gennemsnitlig kontorbygning med 800 medarbejdere. Estimatet er baseret på en tredjeparts livscyklusanalyse i EU, hvor de undgåede processer fra brug af andre produkter fremstillet af nyfibre og inkl. energiforbrug er indgået i beregningerne. Den potentielle CO2e-besparelse er beregnet ud fra resultaterne af livscyklusanalysen og den indsamlede vægt rapporteret til os. Estimatet bør ikke anvendes til udregninger af CO2-aftryk eller til afrapportering.