En læge, der skrubber hænder før en operation

Bekæmp HAI med håndhygiejne

Den bedste måde at bekæmpe HAI er at forbedre håndhygiejnen. I artiklerne herunder kan du læse mere om HAI, og hvordan man forebygger dem.
 
Hospitalsinfektioner (HAI) er i dag et betydeligt problem både på hospitaler og i andre sundhedsfaciliteter. Hvert år bliver millioner af patienter på verdensplan ramt af hospitalsinfektioner, der kan føre til mange forskellige, potentielt livstruende komplikationer. Dette kan have alvorlige konsekvenser, da disse infektioner giver stor fysisk smerte, hindrer rekonvalescens og kan være fatale. HAI har enorme omkostninger for samfundet, og derfor er der også mange instanser involveret i at forsøge at bekæmpe dem, bl.a. WHO.
 
Ifølge WHO er den mest effektive måde at bekæmpe HAI god håndhygiejne. Som sundhedsfaglig er du utvivlsomt allerede bekendt med dette. Undersøgelser viser, at sygeplejersker er de bedste til at overholde forskrifterne for håndhygiejne. Men det er ikke altid nemt at sikre komplians blandt alle medarbejdere, og du kan få brug for hjælp til at sikre gode rutiner i praksis. Og når det kommer til gæster og patienter, er der ofte brug for informationsmateriale til at gøre opmærksom på vigtigheden af håndhygiejne. 
 
Udover at sikre god håndhygiejne på hospitaler er det også vigtigt at identificere særlige risikoområder og få viden om forebyggende tiltag til at minimere risikoen for spredning af infektioner.
 

Facts om HAI

HAI er infektioner, som patienter pådrager sig under indlæggelse på et hospital eller anden sundhedsfacilitet, som de ikke var smittet med på tidspunktet for indlæggelsen. HAI kan ramme patienter alle steder, hvor de modtager behandling og kan også udvikle sig efter udskrivning fra hospitalet.

SustainabilitySteps_800x500.jpg  


Sådan forebygger man HAI

Bekæmpelse af HAI er vigtigere end nogensinde. Ifølge WHO er der enighed verden over om, at det haster med en indsats for at kunne håndtere det voksende problem med antibiotikaresistens. Effektiv IPC (Infection Prevention and Control) er en løsning, hvor håndhygiejne indgår som en hjørnesten. I forebyggelsen af HAI er nem adgang til hånddesinficering og håndvask lige så vigtig som viden om hvor og hvornår, man skal udføre håndhygiejne. 

I en nylig undersøgelse siger helt op til 8 ud af 10 blandt sundhedsfagligt personale, at de gerne vil forbedre deres overholdelse af håndhygiejneforskrifterne. Det viser både, i hvor høj grad sygeplejersker og læger er bevidste om deres rolle i forebyggelse af smittespredning, og hvor dedikerede de er til at få patienterne raske. Som leverandør af mange af de hygiejneprodukter, der anvendes i hospitalsmiljøer, ønsker vi at støtte op om det sundhedsfaglige personales arbejde med at opnå fuld håndhygiejnekomplians.