Minimer CO2-udledning

Minimer CO2-udledning

Fra maj 2023 tilbyder vi 27 eksisterende Tork dispensere i Europa (undtagen Frankrig) med CO2-neutral* certificering.

CO2-udledningen for disse dispensere er reduceret og kompenseret gennem hele livscyklussen** - fra råmaterialer til bortskaffelse. 

En kvinde, der vasker hænder og en anden kvinde, der bruger en dispenser med håndklædeark

Få mere at vide om Tork CO2-neutrale dispensere

Se videoen.

Maksimer hygiejne, minimer CO2-udledning

solar-panels-800x500.jpg


Reduceret og kompenseret CO2-udledning 

Alle Tork CO2-neutrale dispensere er produceret med anvendelse af elektricitet fra fornyelige kilder. For at opnå CO2-neutralitet er den resterende CO2-udledning kompenseret gennem investering i klimaprojekter i samarbejde med den verificerede organisation ClimatePartner.

CO2-kompensation der giver mening 

Tork samarbejder med ClimatePartner, som er medlem af International Carbon & Offset Alliance, om vores CO2-kompensation. Organisationen accepterer kun projekter med troværdige standarder, som f.eks. Verified Carbon Standard (VCS) og Clean Development Mechanism (CDM). www.climatepartner.com


solar-panels-800x500.jpg

Downloads

solar-panels-800x500.jpg

Klimaprojekter for planeten og dens beboere

CO2-udledningen bliver kompenseret gennem certificerede og kontrollerede projekter, bl.a. til sikring af rent drikkevand i Cambodia og beskyttelse af skove i Indonesien. Vi er også med til at investere i et projekt i Indien, der kombinerer energibesparende komfurer og indsamling af plastik*** på strandene.

Bæredygtig Hygiejne

Tork produkter og services bidrager til at mindske miljøpåvirkningen af planeten og vores liv. Vi har fokus på de største af de udfordringer, vi alle står over for, både vores egen virksomhed, din virksomhed og dine kunder. Vi arbejder på flere fronter, fra certificerede papirfibre til genbrugsemballager og genanvendelsesprojekter som Tork PaperCircle®. Samtidig er det et mål for os at gøre hygiejne brugervenlig og nemt tilgængelig for alle.


Vores fokusområder for bæredygtighed: trivsel, materialer og emballager, brug og affald, samt CO2

solar-panels-800x500.jpg

Litteratur

* Reduceret med elektricitet fra certificeret fornyelige kilder og kompenseret med klimaprojekter
** *gælder ikke de anvendte refills
*** Kompenserer ikke CO2-udledning