Dispenser placement healthcare.tif

Håndhygiejne på hospitaler

Strategisk placering af dispensere viser sig at have overraskende høj betydning for håndhygiejnen på hospitalerne

Selv om medarbejdere i sundhedsvæsenet arbejder hårdt for at skabe den bedste behandling for patienterne, så er det en kendsgerning, at en god håndhygiejne er den mest effektive måde at minimere den såkaldte krydskontaminering og spredning af sygehusinfektioner. Løsningen er således relativ enkel. En bedre håndhygiejne betyder færre smittede og færre infektioner. Tork har derfor i en række studier og undersøgelser sat fokus på at afdække, hvordan både personale og besøgende kan guides til at opnå og opretholde en højere standard for håndhygiejne.

”Sygeplejersker kan gå mange kilometer i løbet af en vagt. Det burde ikke være nødvendigt for dem at gå omveje for at komme til håndhygiejnedispensere”, siger Birgitte Møller-Thorsøe, Produkt og Marketing Manager for Tork i Danmark

 
Disse studier viser overraskende, at man blot ved at ’justere’ på placeringen af en hygiejne-dispenser med desinfektionsvæske kan øge brugen med mere end 50%. Samtidig viser undersøgelsen også, at man med en guidet og gennemtænkt strategi for placeringen af en dispenser opnår bedre resultat end blot ved at øge antallet.

Inspirationsguide

Hvert hospital er unikt. For virkelig at optimere placeringen af dispenserne, er det nødvendigt at kortlægge arbejdsflowet. Inspirationsguiden kan hjælpe med nogle generelle principper.
 
Vejledningerne i guiden er baseret både på SCA sponsorerede undersøgelser og på uafhængige, akademiske studier. Guiden er bygget op omkring visualiseringer af fire slags omgivelser, der typisk findes på et hospital. Med udgangspunkt i WHO’s 5 Håndhygiejnesituationer giver guiden forslag til mulige placeringer af dispensere, som vil understøtte personalets overholdelse af hygiejneforskrifterne. 

Hospitalsindgangen 

Hospital entrance.png                                                                       


  1. Det er kun meget få besøgende, der udfører håndhygiejne, når de træder ind på et hospital. Hygiejnedispensere ved indgangen kan være et godt tiltag til at gøre besøgende bevidste om vigtigheden af håndhygiejne.  

Kilde: Euro Surveill. 2009 Sep 17;14(37). pii: 19331.
Sub-optimal hand sanitiser usage in a hospital entrance during an influenza pandemic, New Zealand, August 2009. Murray R1, Chandler C, Clarkson Y, Wilson N, Baker M, Cunningham R; Wellington Respiratory and Hand Hygiene Study Group.
 
 

4-sengsstuer

4_bed_patient_room2.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  1. I denne type rum skal der være mere end én dispenser for at sikre nem tilgængelighed
  2. Dispenserne skal placeres de samme steder i alle rum, så man ikke skal kigge rundt efter dem - en af unersøgelserne viser, at dispensere bliver oftere brugt, hvis de er placeret nær håndvaske og ved indgangen til en sengestue.
  3. Overvej at placere dispensere nær sengene, så personalet kan bevare fokus på patienterne og ikke behøver blive afbrudt af hygiejnerutinen. 
Kilde: Assessing the optimal location for alcohol-based hand rub dispensers in a patient room in an intensive care unit Matthijs C Boog1*, Vicki Erasmus1, Jitske M de Graaf1, Elise (A) HE van Beeck1, Marijke Melles2 and Ed F van Beeck1
 

Enestuen

Single_room2.jpg 

  1. Dispensere i en synlig position, placeret der hvor plejen udføres, bliver oftere brugt.
  2. Sæt dispensere op på "gåruten", der hvor man kommer forbi.
  3. Placer ikke dispenserne på steder, hvor man skal gå omveje for at nå dem, som f.eks. bag andre ting eller ude af syne.
 

Kontorfaciliteter 

Hospital nurse station.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. En SCA-sponsoreret undersøgelse viste, at dispensere placeret ved kontoret blev oftere brugt end en dispenser placeret på væggen bag en seng i en patientstue.
  2. Placer dispensere i gå-zonerne til og fra kontoret.
Sygeplejersker skal gennemføre håndhygiejnerutiner
meget ofte. Derfor skal sygeplejerskernes kontor
tilbyde de bedst mulige faciliteter. Mest patientpleje
begynder og slutter på kontoret. 
 
Kilde: SCA Internal study, Netherlands 2015.
 
For mere information and downloads af undervisningsmateriale fra WHO venligst klik her.