OfficeHygiene_ARCH_Original_5200x3500.jpg

Trend Rapport: Morgendagens kontorer

’Hygintelligent’, bevidst og fleksibelt

Den bevidste brug af kontorrummet
Kontorer verden over bliver ikke alene mere Internetopkoblede, de bliver også indrettet på nye måder. Over 60 % af de kontoransatte siger, at deres kontor er blevet bygget om mindst en gang inden for de sidste tre år. Og selv om de gamle, individuelle kontorer, båse og åbne kontorlandskaber stadig er fremherskende, så har 15 % har fået alternative arbejdsformer. 
 
OfficeHygienet_ARCH_article_300x300.jpgGentænkning af kontoret handler ikke kun om at reducere omkostningerne. Ledelsen ønsker også at deres medarbejdere skal være glade og produktive. 65 % af de kontoransatte er enige i, at indretningen har indflydelse på stemningen i kontoret. Men hvilken type kontor er det, de gerne vil have? Ved første øjekast kan behovene forekomme en smule selvmodsigende. Selv om 47 % af de kontoransatte siger, at de foretrækker et kontor, der er indrettet med henblik på at fremme og opmuntre til mere social interaktion, ønsker 65 % at kontoret var en mere rolig og fredelig arbejdsplads. Et one-size-fits-all kontor dur ikke. Behovene skifter fra dag til dag og er forskellige fra medarbejder til medarbejder. 
 
“I vores kontorindretning vil vi blive bedre til at anerkende og huse mange forskellige behov. Tidligere ville arbejdsgiverne ikke engang medgive at behovene var der,” siger Lisa Grape, indretningsarkitekt hos White
med speciale i R&D.
 
 
Efterspørgsel på totale og fleksible hygiejneløsninger 
Over halvdelen af de kontoransatte verden over er bekymrede for at blive smittet af kolleger, der kommer på arbejde, selv om de er syge, hvilket måske kan forklare, hvorfor seks ud af ti mener, at det er godt for deres helbred at arbejde hjemmefra. Med skiftet mod en større andel af delekontorer, kan man forvente en øget efterspørgsel efter løsninger, der tillader medarbejderne selv at være mere proaktive i forhold til at sikre kontorhygiejnen. 
 
“Når folk skifter arbejdsplads dagligt, ja nogle gange flere gange om dagen, er vi nødt til at stille løsninger til rådighed, som gør det muligt at rense tastaturer og andre delefaciliteter,” siger Ola Sarvik, som er medlem af
Sodexos internationale netværk af rengøringseksperter, og fortsætter: ”samtidig vil der være stigende forventninger til mere fleksible services.”
OfficeHygiene_ARCH_article_300x200.jpg
 
I takt med at kontorindretningen bliver mere fleksibel, så den kan huse de forskellige roller og opgaver, kommer der større efterspørgsel efter løsninger, der kan sikre en højere kvalitet i kontorhygiejnen og som gør det muligt for de ansatte at være proaktive og selv tage kontrol over situationen. Facility management og servicevirksomheder, som kan levere sådanne løsninger, vil være mere konkurrencedygtige. 
 
  
Denne artikel er baseret på Tork Rapport over Kontortrends 2016. Læs hele rapporten her
 
 
Hånddesinficering for bedre hygiejne på kontoret
For at opretholde en god håndhygiejne på kontoret, hvor vand ikke er tilgængeligt, er hånddesinfektion et godt alternativ. 
Læs mere om vores forskellige hånddesinfektioner (fås både som dispenser eller dispensersystemer), klik her.