Wiping and Cleaning 1.tif

Rengøring er også omsorg

For operatører er vedligeholdelse som regel noget med at passe på maskiner, ikke på sig selv.  Men forskning viser, at vedligeholdelsesarbejde er en almindelig kilde til ulykker. Derfor handler vedligeholdelse ikke kun om at passe på maskiner, men også om at passe på sine medarbejdere.

I mange virksomheder mener man, at oplysning er tilstrækkeligt til at forbedre sikkerhedsadfærden.     Hvis bare medarbejderne lærer, hvordan man gennemfører vedligeholdelse på sikker vis, så vil de også gøre det – ikke sandt?     Men at sende medarbejdere på kursus i sikkerhed er ikke nok til at sikre en ændret adfærd.  Studier i sikkerhedskultur viser, at selv om medarbejdere responderer positivt på uddannelse i sikkerhed, er der næsten intet sammenfald mellem uddannelse og færre arbejdsulykker.    

Hvordan kan det være?  Det er fordi, mennesker gør det, der er lettest, ikke det sikreste.  Selv om medarbejderne kender til sikkerhedsprocedurerne, vil de hurtigt glemme dem til fordel for nemmere og hurtigere måder at gøre tingene på – især hvis de har travlt.  Så hvordan kan vi i stedet forbedre deres sikkerhed og sundhed i praksis?    

Værktøjer og processer gør større forskel

Handling taler højere end ord.     Undersøgelser viser, at det er langt mere effektivt at yde praktisk support, end at forsøge at ændre en kultur.     Det handler om adfærd, ikke holdninger. Uden de rette redskaber og rutiner på produktionsgulvet, vil der fortsat ske ulykker, uanset hvor mange kurser i sikkerhed medarbejderne gennemgår. 

En ting som aftørrings- og rengøringsprodukter, der forekommer at være så lille en detalje, har stor indflydelse på den overordnede effektivitet, især i forhold til medarbejdernes sikkerhed og moral.  Undersøgelser tyder på, at organisationer bør fokusere 80 % eller mere af deres ressourcer på at forbedre sikkerheden på områder som vedligeholdelse og adfærd.  Det kan man gøre ved at indrette rengøringsprocesserne til den specifikke produktionsfacilitet med nemt tilgængelige dispensere, der bidrager til et velorganiseret produktionsgulv.

"De fleste farlige ulykker med store negative konsekvenser, både fra et økonomisk og et arbejdsmiljømæssigt perspektiv, sker, fordi man ikke har haft fokus på at forenkle vedligeholdelses- og rengøringsopgaverne    ."
– Dr. Nima Khakzad, Delft University of Technology

En ren og velorganiseret produktionsfacilitet viser, at du tager sikkerheden alvorligt    

Et rent produktionsområde og god husholdning viser desuden, at din organisation har fokus på gode arbejdsvilkår, hvilket igen styrker arbejdsmoralen.  Dette rækker ud over den enkelte medarbejder – når tilstrækkeligt mange mennesker gør det rette, vil andre følge efter.     Endnu en gang – de rette redskaber og enkle processer fremmer en renere og mere produktiv arbejdsplads.

"Mange tror ikke, at dårlige rengøringsstandarder har nogen betydning, simpelthen fordi de er vant til at arbejde i områder med dårlige rengøringsstandarder    ."
– Dr Dominic Cooper, Applied Behavioural Sciences Hull2

Opbakning fra ledelsen er alfa omega

Manageren er nødt til at opmuntre til god adfærd og stille de rigtige redskaber til rådighed.     Ledelsen er under et konstant pres for at levere på alle mulige krav, men det er helt afgørende, at man sørger for konstant opbakning til arbejdsstyrken i praksis.  Undersøgelser viser, at den bedste måde at gøre det på er at sikre, at de rette redskaber er tilgængelige, der hvor der er brug for dem.     

Tork produkterne supporterer dine sikkerhedsmål
I dag er det sådan, at de fleste europæiske produktionsvirksomheder bruger afrevne klude til vedligeholdelse og rengøring, ofte fordi det er det, man altid har gjort.     Tork leverer produkter og redskaber, der udkonkurrerer afrevne klude på funktion og effektivitet, ligesom de fremmer sikre vedligeholdelsesrutiner på fabriksgulvet.  Hvis du gerne vil styrke sikkerhedsadfærden, er det første skridt at bryde traditionen med brug af afrevne klude.  Her følger de gode grunde til det:

Mindre tidspres, færre fejl
Når medarbejderne har mere tid til at udføre en opgave, har de bedre forudsætninger for at følge sikkerhedsprocedurerne.
Med Tork produkterne kan rengørings- og vedligeholdelsesopgaverne klares på op til 35% kortere tid.  Et andet direkte resultat af Tork produkternes konsekvent høje kvalitet er, at man bruger op til 31% færre kræfter på opgaven.    

​Mindre rod forbedrer sikkerheden
Tork leverer de rigtige hjælpemidler til de specifikke opgaver.  Med Tork produkter organiseret i de rette dispensere bliver der mere orden og struktur de steder, hvor der er mest brug for det.  Det sparer tid og reducerer risikoen for ulykker.

Sundere arbejdsmiljø med færre opløsningsmidler
Når man anvender Tork produkter, skal der op til 41% mindre opløsningsmiddel til at udføre opgaven, end når man bruger traditionelle afrevne klude.     Eksponering for opløsningsmidler kan have negativ effekt på operatørernes helbred.  Tork produkterne reducerer sundheds- og sikkerheds-risikoen forbundet med opbevaring af klude, der er mættet med opløsningsmiddel.

Bedre sikkerhed giver bedre kvalitet
Med gode, alsidige redskaber, der er nemt tilgængelige og nemme at bruge, kan folkene arbejde hurtigere og mere sikkert.  En gladere og mere produktiv arbejdsstyrke øger produktionens oppetid, hvilket kan aflæses direkte på bundlinjen.     Brug af Tork rengøringsklude med exelCLEAN® er en praktisk gevinst for alle, og et bevis på at en god rengøringsstandard er det samme som at udvise omsorg og omtanke for medarbejderne. 

Vil du gerne i gang?  Kontakt din lokale Tork konsulent og lad os hjælpe dig med at styrke din indsats for sundhed og sikkerhed med den rette praktiske support.    ––––––––––––––––––––––
Kilder:
1. National Health Scotland, "What is maintenance? Healthy safe workplaces", 2012
2. Dominic Cooper, Improving Safety Culture- A Practical Guide, 2001


Udskriv Download