Wipingandcleaning.tif

Bedre performance begynder med dine medarbejdere

Når man forsøger at forbedre produktionsprocesserne, er det ikke altid nemt at introducere ændringer i driften, som holder på den lange bane.  Løsninger, som er udtænkt på lederniveau, har en tendens til at overse basale detaljer som vedligeholdelse og rengøring.  De fleste ledere ved, at de bør tage udgangspunkt i medarbejdernes perspektiv, når de indfører ændringer, men undersøgelser viser, at de ofte ikke gør det i praksis.     Det betyder, at effektivitetsredskaber som LEAN ender med at blive til en ledelsesfilosofi i stedet for et reelt redskab i produktionen.    
 
Dialog med medarbejderne på produktionsgulvet er første skridt til at identificere, hvor det giver mest mening at indføre ændringer. Og selv om opgaver som vedligeholdelse og rengøring er sekundære, så udgør de en stor del af de daglige rutiner i produktionen.  Forbedringer på dette område har derfor stor effekt på den samlede produktivitet.    
 
 
"Vi er nødt til at involvere alle i at identificere problemer, og hvad der forårsager dem, ellers er det ikke muligt at opnå ændringer og forbedringer, der varer ved    ."
- Knut Sandbakken, seniorrådgiver, produktionsudvikling, SINTEF – Norge

Udfordringen – Hvordan skaber vi forandringer, der virker i praksis?    

I stedet for at implementere langsigtede tiltag, fokuserer mange virksomheder på hurtige løsninger for at opfylde kortsigtede produktionsmål, og indfører standardløsninger, som i realiteten ikke tager højde for medarbejdernes behov.  Fordi virksomhederne er ivrige efter at indføre hurtige ændringer, sker det, at de til tider indfører forhastede nye produktivitetsprogrammer uden først at sikre sig, at medarbejderne - inklusiv ledelsen - er klar til at anvende nye arbejdsmetoder. 
 
Når man introducerer for mange nye produktionsprocesser på en gang, som ikke er forankrede i organisationen, kan det føre til, hvad McKinsey1 kalder forandringstræthed.  Denne træthed kan resultere i, at forbedringer i effektiviteten hurtigt løber ud i sandet og endda skaber mistro blandt medarbejderne.    

Løsningen – start der, hvor tingene sker!

Løsningen for en leder er at begynde med at bede medarbejderne om at identificere de vigtigste udfordringer i deres daglige arbejde.  Eksempelvis ved at tilbringe tid sammen med dem i produktionen og observere og spørge ind til, hvordan og hvorfor de udfører forskellige opgaver, på den måde de gør.     Hvis folk er engagerede i at identificere problemer såvel som løsninger, er der langt større sandsynlighed for, at de vil bakke op om nye processer.     Når du først har fået en forståelse for medarbejdernes behov, kan du prioritere, hvilke ændringer der skal gennemføres, f.eks. bedre organisering eller bedre rengøringsprodukter.  Endelig kan du forenkle medarbejdernes arbejdsprocesser ved at placere de rette hjælpemidler og produkter de rette steder     
 
​​​​​​​​​Mange organisationer bruger de fleste kræfter på metoder og redskaber, hvorimod den enkelte medarbejders potentiale ofte ikke realiseres fuldt ud. – Dag Lotsander, Lean-ekspert – Sverige


Rengøringens 5 S'er

5S modellen er en dynamisk metodologi med retningslinjer til gennemførelse af effektiviseringer.  Tork anbefaler ikke, at 5S-modellen bruges som en overordnet skabelon, men snarere som en model til at identificere de steder, hvor der er behov for at fokusere indsatsen frem mod forandringer i organisationen. Og det begynder med at engagere medarbejderne, prioritere ændringerne og simplificere aftørrings- og rengøringsopgaverne. For at hjælpe dig med dette har Tork skabt Rengøringens 5 S’er, og vores produkter supporterer disse i hvert eneste skridt.  Således:  
 
 
1. Sortering
Nu skal der orden i tingene!  Enhver produktion indebærer flere forskellige rengøringsopgaver.  Det første skridt er at vælge de løsninger, der bedst opfylder jeres specifikke behov.  Tork har et bredt udvalg af aftørrings- og rengøringsprodukter, der giver jer masser af muligheder.  Tork højkvalitetsprodukter kan bruges til mange typer opgaver og gør det muligt at erstatte flere forskellige produkter med kun ét.
 
2. System
Dette skridt effektiviserer både arbejde, opbevaring og tilgængelighed.     Når du har besluttet, hvilke Tork produkter, der passer til dine behov, kan vi hjælpe med at få placeret de rette dispensere - vægmonterede såvel som gulvstativer - mest hensigtsmæssigt.     På den måde sikrer du let tilgængelighed - de rigtige produkter de rigtige steder. 
 
3. Systematisk rengøring
Nu begynder du at se resultaterne.  Et rent og velorganiseret produktionsområde gør det lettere at se problemer, når de opstår, og undgå uplanlagte produktionsstop.     Klude med Tork exelCLEAN®  giver bedre rengøringskvalitet og er med til at styrke den samlede effektivitet. For eksempel kan en medarbejder gennemføre en opgave på op til 35 % kortere tid og bruge op til 31 % færre kræfter på den med Tork klude i stedet for afrevne klude.    
 
4. Standarder
Når du bruger Tork exelCLEAN® klude, får du den samme pålidelige kvalitet hver eneste gang.     Det betyder, at medarbejderne ikke længere skal bruge tid på at lede i bunken efter en klud, der kan klare opgaven. 
 
5. Selvdisciplin     
Det sidste skridt er afgørende.  Du har brugt en masse tid, tanker og kræfter, og nu skal du sørge for at forbedringerne holder på lang sigt.  Ved fortsat at involvere dine medarbejdere og ved at stille de rette produkter til rådighed, der hvor der er brug for dem, kan du fastholde forandringerne og sikre renere maskiner, bedre vedligeholdelse og rengøringsrutiner gennem hvert eneste skridt i 5S modellen.

Resultatet: Ægte forandringer skabes fra grunden og op    
Når du skal skabe løbende forbedringer, tæller hvert sekund, uanset hvor det hentes fra.  Tork Aftørringsklude med exelCLEAN® kan hjælpe dig med at finde ekstra tid og besparelser helt uventede steder. 
 
Tork Rengøringens 5S’er kan hjælpe dig med at starte helt fra grunden af ved at give dine medarbejdere aftørrings- og rengøringsprodukter, der er nemt tilgængelige, let anvendelige og alsidige i brug.  Når du tager udgangspunkt i medarbejdernes perspektiv, giver du dem mulighed for at arbejde smartere, hvilket fører til gladere og mere produktive medarbejdere. Det vil øge din produktionstid, hvilket kan ses direkte på bundlinjen.  
 
Vil du vide mere? 
Her er en tjekliste, som kan hjælpe dig i gang med 5S. 5S modellen er en overordnet ramme, som kan bruges til at identificere detaljer, der kan forbedres i hvert skridt – og det begynder med et kig på dine maskinoperatørers arbejdsrutiner.    
 
Kontakt din Tork-konsulent, og lad os hjælpe dig med at forbedre dine vedligeholdelses- og rengøringsløsninger.
 
 
 
–––––––––––––––
Kilder:
1. McKinsey, "From Lean to lasting - making improvements stick", 2008

Udskriv Download