EY3A5654.jpg

Nyt liv til brugte papirhåndklæder

Brugte papirhåndklæder fra arbejdspladsens toiletter er en ressource. Essity er i færd med at afprøve en ny service med indsamling af kundernes brugte papirhåndklæder, som derefter bliver genanvendt til nye papirprodukter. 

 

Infografik-vektor-full.png
 
Mange virksomheder, ikke mindst i fremstillingsindustrierne, arbejder på at overgå til mere ressourceeffektiv drift ved at gentænke den måde de designer, producerer og sælger deres løsninger. Det kan både være ved at ændre på måden produkterne forbruges og ved at se på mulighederne for genanvendelse. Initiativer som United Nations’ Bæredygtige Udviklingsmål og Cirkulær Økonomi ansporer virksomheder til at tænke endnu mere nyt og i højere takt end tidligere for at være konkurrencedygtige. 

 

I 2016 gennemførte Essity-virksomheden Tork to pilotprojekter i Tyskland og Holland, som skulle afprøve et nyt cirkulært kredsløb for papirhåndklæder – en unik service der indsamler kundernes brugte papirhåndklæder fra kontortoiletterne og genanvender dem lokalt til nye papirprodukter i Essity fabrikkerne. 

Ført an af kundebehov

”Fra et hygiejnemæssigt perspektiv er papirhåndklæder langt den bedste løsning til håndaftørring,” siger Åsa Degerman, der sammen med Sara Lundström arbejder i Waste-to-Resource Innovationsteamet for Tork brandet i Essity. 

 

Hun fortsætter: “Men i mange kontorer udgør brugte papirhåndklæder mellem 10 og 25 procent af den samlede mængde affald. Derfor er det ikke overraskende, at kunderne efterspørger bæredygtige løsninger til håndklæder som en del af deres overordnede mål for reducering af affald, hvilket er en stor del af baggrunden for denne type service. Som det er i øjeblikket, bliver det meste håndaftørringspapir bortskaffet på forbrændingen, lodsepladser eller nogle steder via kompostering. 

Men indtil videre har der ikke fundet nogen form for genanvendelse sted, så potentialet for at bruge råmaterialerne mere end én gang er stort.” 
 

Positiv respons fra kunderne

Den nye service afhænger af et samarbejde mellem forskellige partnere, både kunder, facility service udbydere og Essity papirfabrikker, blot for at nævne nogle få i hele værdikæden af affaldshåndtering og papirproduktion, som skal være med indover for at få projektet til at fungere. 

Tilbagemeldingerne fra kunderne har været overvældende positive:  

”De er meget tilfredse med resultatet og oplever det som en problemfri service, der på ingen måde har øget arbejdspresset på rengøringspersonalet,” siger Åsa. 

 

I 2017 vil Essity fortsætte projektet med flere kunder i Tyskland og Holland og forbedre servicen endnu mere.


Kontakt venligst Sara Lundström (sara.lundstrom@essity.com) eller Åsa Degerman (asa.degerman@essity.com), hvis du gerne vil høre mere om initiativet.