Et bæredygtigt liv på farten

Vi tilbringer mere og mere af vores tid væk fra hjemmet – på arbejdspladser, hoteller, skoler, restauranter og i lufthavne. Det betyder også en større efterspørgsel efter løsninger, der gør livet på farten mere bæredygtigt. 
 
Vi hjælper dig med bæredygtige løsninger til driften af din virksomhed, så du kan imødekomme behov og forventninger fra både kunder og brugere. Vores løsninger bidrager til bedre sundhed gennem bedre hygiejne og giver dig mere ressourceeffektive løsninger, der reducerer affald og sikrer et bedre arbejdsmiljø for dit rengøringspersonale, dine kokke eller dit sundhedsfaglige personale.
 
Hos Tork arbejder vi på at skabe et mere bæredygtigt liv på farten. 

 

Sådan skaber vi et mere bæredygtigt liv på farten

Vores mission er at udvikle løsninger, der gør livet væk hjemmefra mere bæredygtigt. Vores engagement i bæredygtighed fokuserer på tre vigtige områder, hvor vi mener, at vores produkter og løsninger har den største indvirkning: trivsel, at få mere ud af mindre og cirkulær økonomi.

Trivsel

Hygiejne, sundhed og trivsel er tæt forbundne. I udviklingslande er adgang til rent vand og bedre hygiejnefaciliteter afgørende for at forebygge spredning af sygdomme. Men også i de dele af verden, hvor smittefaren er mindre, er hygiejne vigtig for sundhed og trivsel. På hoteller, restauranter og caféer spiller hygiejne for eksempel en vigtig rolle for stedets omdømme, både ved at forebygge spredning af sygdomme fra køkkenet til gæsterne og ved at holde faciliteterne friske og præsentable. På hospitaler kan op til 70% af hospitalsrelaterede infektioner forhindres med forbedrede hygiejnepraksisser, og i børnehaver og skoler kan bedre hygiejne reducere fraværet med op til 54%. Gennem oplysning om hygiejne, forskning og samarbejde bidrager vi til at øge hygiejnestandarden for alle, når de er på farten.
 
Vores fokus på trivsel betyder også udvikling af løsninger, der gør facility management mindre stressende og fysisk krævende, for eksempel ved at introducere ergonomisk emballage eller med databaserede rengøringssystemer. Og i industrien reducerer vores rengøringsklude behovet for opløsningsmidler med op til 41%.

Få mere ud af mindre

Et vigtigt emne for alle virksomheder i dag er at reducere miljøpåvirkningen fra affald og CO2-udledninger – uanset sektor, størrelse eller beliggenhed. 
 
Vi leverer løsninger, der reducerer affald og CO2-udledninger, uden at gå på kompromis med kvaliteten. At fremstille mere ved brug af mindre betyder nytænkning i forhold til design og produktion gennem hele værdikæden. Ved hjælp af livscyklusanalyser (LCA'er) analyserer vi systematisk miljøpåvirkninger forbundet med alle stadier i et produkts levetid og finder måder at fremstille mere ved brug af mindre. Vi udvikler også løsninger, der reducerer forbruget, som f.eks. en-ad-gangen dispenserfunktion.

Cirkulær økonomi

Det næste store skridt til at sikre en bæredygtig fremtid vil involvere nytænkning af virksomhedsdrift og -forbrug. Samfundet er gradvist ved at overgå fra en lineær til en cirkulær økonomi, og det kræver nye virksomhedsmodeller, der fremmer et ansvarligt brug af ressourcer ud fra principperne ”designe, reducere, genbruge og genanvende”.
 
Hvad angår professionel hygiejne, er genanvendelse en lidt større udfordring på grund af sikkerhedshensyn, men der findes en række partnerskaber mellem virksomheder og affaldshåndteringsfirmaer, der udforsker mulighederne for at genanvende alt, der produceres. Hos Tork har vi gjort denne udvikling til handling og skabt cirkulære løsninger for vores kunder med Tork PaperCircle® (i EU) og Closed Loop Recycling (i USA).

Viden, innovation og partnerskaber

Vi skaber værdi for vores kunder ved at fokusere på viden, innovation og partnerskaber, som gør deres forretning sundere og bedre.
 
Med stor viden og forståelse for de tendenser og den udvikling, som påvirker vores kunder i forskellige sektorer, sørger vi for, at vi altid er et skridt foran. Uanset om det er den nyeste viden om kundernes holdning til bæredygtighed, den seneste forskning om hospitalsrelaterede infektioner eller nye tendenser inden for genanvendelse, kan du være sikker på, at vi har styr på det.
 
Bæredygtighed er også kernen i vores innovationer. Med førende innovationer, såsom Tork PaperCircle® – verdens første service til genbrug af papirhåndklæder – og Tork EasyCube®, som sparer kunderne tid og kræfter, er vi på forkant i branchen.
 
Nøglen til succes og bæredygtige innovationer er samarbejdet med vores kunder. Vi samarbejder med dem i hele udviklingsprocessen af nye produkter og services. Gennem praktiske studier, produktafprøvning og forbedring optimerer vi vores løsninger, så de lever op til kundernes behov.

En af verdens bedste til bæredygtighed

Tork er en del af den globale hygiejne- og sundhedsvirksomhed Essity, der er anerkendt som en af verdens mest bæredygtige virksomheder. Vores arbejde med bæredygtighed har resulteret i en række priser og anerkendelser. Vores bæredygtige fibre fra ansvarlige kilder anvendes i vores produkter.  
 
Læs mere om Essitys bæredygtighedsarbejde og -mål her: https://www.essity.com/sustainability
 
FocusAreas_daDK.jpg

Udskriv Download