Et bæredygtigt liv på farten

Vi tilbringer mere og mere af vores tid væk fra hjemmet – på arbejdspladser, hoteller, skoler, restauranter og i lufthavne. Det betyder også en større efterspørgsel efter løsninger, der gør livet på farten mere bæredygtigt. 
 
Vi hjælper dig med bæredygtige løsninger til driften af din virksomhed, så du kan imødekomme behov og forventninger fra både kunder og brugere. Vores løsninger bidrager til bedre sundhed gennem bedre hygiejne, og giver dig mere ressourceeffektive løsninger, der reducerer affald og sikrer et bedre arbejdsmiljø for dit rengøringspersonale, dine kokke eller dit sundhedsfaglige personale.
 
Hos Tork er det vigtigt for os at skabe et mere bæredygtigt liv på farten. 

Sådan skaber vi et mere bæredygtigt liv på farten

Vores mission er at udvikle løsninger, der gør livet væk hjemmefra mere bæredygtigt. Vores engagement i bæredygtighed fokuserer på tre vigtige områder, hvor vi mener, at vores produkter og løsninger har den største indvirkning: trivsel, at få mere ud af mindre, og cirkulær økonomi.

Trivsel

Hygiejne, sundhed og trivsel er tæt forbundne. I udviklingslande er adgang til rent vand og bedre hygiejnefaciliteter afgørende for at forebygge spredning af sygdomme. Men også i de dele af verden, hvor smittefaren er mindre, er hygiejne vigtig for sundhed og trivsel. På hoteller, restauranter og caféer spiller hygiejne for eksempel en vigtig rolle for stedets omdømme, både ved at forebygge spredning af sygdomme fra køkkenet til gæsterne og ved at holde faciliteterne friske og præsentable. På hospitaler kan op til 70% af hospitalsrelaterede infektioner forhindres med forbedrede hygiejnepraksisser, og i børnehaver og skoler kan bedre hygiejne reducere fraværet med op til 54%. Gennem oplysning om hygiejne, forskning og samarbejde bidrager vi til at øge hygiejnestandarden for alle, når de er på farten.
 
Vores fokus på trivsel betyder også udvikling af løsninger, der gør facility management mindre stressende og fysisk krævende, for eksempel ved at introducere ergonomisk emballage, eller med databaserede rengøringssystemer. Og i industrien reducerer vores rengøringsklude behovet for opløsningsmidler med op til 41%.

Få mere ud af mindre

Et vigtigt emne for alle virksomheder i dag er at reducere miljøpåvirkningen fra affald og CO2-udledninger – uanset sektor, størrelse eller beliggenhed. 
 
Vi leverer løsninger, der reducerer affald og CO2-udledninger, uden at gå på kompromis med kvaliteten. At fremstille mere ved brug af mindre betyder nytænkning i forhold til design og produktion gennem hele værdikæden. Ved hjælp af livscyklusanalyser (LCA'er) analyserer vi systematisk miljøpåvirkninger forbundet med alle stadier i et produkts liv og finder måder at fremstille mere ved brug af mindre. Vi udvikler også løsninger, der reducerer forbruget, som f.eks. en-ad-gangen dispenserfunktion.

Cirkulær økonomi

Det næste store skridt til at sikre en bæredygtig fremtid vil involvere nytænkning af virksomhedsdrift og -forbrug. Samfundet er langsomt ved at overgå fra en lineær til en cirkulær økonomi, og det kræver nye virksomhedsmodeller der fremmer et ansvarligt brug af ressourcer ud fra principperne ”designe, reducere, genbruge og genanvende”.
 
Hvad angår professionel hygiejne, er genanvendelse en lidt større udfordring på grund af sikkerhedshensyn, men der findes en række partnerskaber mellem virksomheder og affaldshåndteringsfirmaer, der udforsker mulighederne for at genanvende alt, der produceres. Hos Tork har vi gjort denne udvikling til handling og skabt cirkulære løsninger for vores kunder med Tork PaperCircle® (i EU) og Closed Loop Recycling (i USA).

Udskriv Download