Juridiske oplysninger

For media.jpg

Anvendelsesbetingelser

Essity Aktiebolag (publ) 

Registreret adresse: Stockholm, Sverige 

Reg. nr.: 556325-5511

Referencer nedenfor til "Essity", "os" eller "vi" er referencer til Essity Aktiebolag (publ) som udbyder af denne hjemmeside ("Websted"), medmindre der står, at et bestemt Websted eller andre tjenester angiver en anden enhed, hvor "Essity" vil henvise til denne enhed. Disse Anvendelsesbetingelser er gældende i forbindelse med Websteder og andre ydelser, hvor der henvises til disse Anvendelsesbetingelser.

I forbindelse med udbydelsen af sine Websteder og disse Anvendelsesbetingelser følger Essity svensk lovgivning. Da Essity-koncernen omfatter enheder i hele verden, gør vi imidlertid opmærksom på, at hvis en anden virksomhed er anført som udbyder af et bestemt Websted eller ydelse, kan den nationale lovgivning i det land, hvor en sådan enhed er etableret, have andre eller yderligere regler. I så fald vil den gældende nationale lovgivning gælde og vil blive fulgt af den pågældende enhed, i det omfang det er påkrævet.

Juridisk erklæring

Materialerne på dette Websted er leveret af Essity som en service til deres kunder og må kun anvendes til informationsmæssige formål. Enkelte kopier kan downloades i henhold til bestemmelserne nedenfor.

Ved at downloade materialer fra dette Websted accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke accepterer dem, må du ikke anvende Webstedet eller downloade materialer herfra.

Oplysninger om varemærker

Alle navne, logoer og varemærker tilhører Essity, dets tilknyttede selskaber, relaterede virksomheder eller licenshavere eller joint venture-partnere.

Essity's varemærker og brandnavne må kun anvendes som anført i disse Anvendelsesbetingelser eller med forudgående skriftlig tilladelse fra Essity.

Enhver brug af Essity's varemærker i reklamer for og promovering af Essity's produkter kræver behørig godkendelse.

Begrænset anvendelse/licens til enkelt kopi

Alt indhold inkluderet på dette Websted, såsom tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip og software tilhører Essity eller dets leverandører af indhold og er beskyttet af svenske og internationale love om ophavsret. Uautoriseret brug eller distribution af materiale fra dette Websted kan overtræde love om ophavsret og varemærker og/eller andre love og kan blive genstand for civilretlige samt kriminalretlige sanktioner.

Dette Websted eller en hvilken som helst del af dette Websted må ikke genskabes, mangfoldiggøres, kopieres, sælges, videresælges eller udnyttes på anden måde til et kommercielt formål, som ikke er udtrykkeligt tilladt skriftligt af Essity. Du må kun downloade én kopi af oplysningerne fundet på Essity Websteder på en enkelt computer til din egen personlige, ikke-kommercielle og interne brug.

Du må ikke ændre, anvende eller overføre oplysningerne til nogen kommercielle formål, og du må ikke fjerne nogen angivelser af ophavsret eller andre ophavsretsbeskyttede angivelser fra oplysningerne. Du accepterer, at du er ansvarlig for at forhindre uautoriseret kopiering af materialet og for at sikre, at alle medarbejdere og kontrahenter - hvis relevant - i din organisation overholder disse begrænsninger.

Du er ansvarlig for at overholde alle gældende love om ophavsret. Vi tillader, at du laver kopier af dette Websted som nødvendige hændelige handlinger, mens du ser det, og du må udskrive en kopi til eget brug af så meget af Webstedet, som er rimeligt til private formål. Al anden brug er strengt forbudt. Du må ikke indsætte dette Websted eller skabe links til andre sider end startsiden uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Essity giver dig ikke nogen eksplicit eller implicit rettighed vedrørende nogen patent-, ophavsrettigheds-, varemærke- eller oplysninger om forretningshemmeligheder.

Fraskrivelse af garanti

Oplysninger indeholdt heri stilles til rådighed "som de er" uden nogen eksplicit eller implicit garanti, herunder garanti for salgbarhed, mod krænkelse af intellektuel ejendomsret eller for egnethed til et bestemt formål. Hvis Essity danner et link til en tredjeparts webside, er dette link kun beregnet til at gøre det nemmere for brugere, og Essity påtager sig intet ansvar for indholdet eller nøjagtigheden af oplysninger indeholdt på en sådan webside.

Essity vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen erstatninger, herunder uden begrænsning, erstatning for tabt fortjeneste, forretningsafbrydelse eller tab af oplysninger, som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge oplysningerne, selv hvis Essity er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne erstatningsansvar.

Essity giver heller ingen garanti for nøjagtighed eller fuldstændighed vedrørende oplysninger, tekst, grafik, links eller andre ting, som kan være indeholdt i disse oplysninger. Essity kan til enhver tid uden varsel foretage ændringer til dette indhold eller til produkterne beskrevet deri. Essity forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne eller andet materiale anført på dette Websted.

Materiale indsendt af brugere

Alt materiale, alle oplysninger eller anden kommunikation, som du overfører til eller sender til dette Websted, vil blive betragtet som ikke-fortroligt, ikke-eksklusivt, royaltyfri, uigenkaldelige, ikke-ophavsretbeskyttede og ikke omfattet af nogen ejendomsret("Kommunikation"). Essity har ingen forpligtelser i forbindelse med Kommunikationen.

Essity kan frit videregive, kopiere, distribuere, inkorporere og/eller på anden måde anvende Kommunikationen, sammen med alle data, billeder, lyde, tekster og andre ting, som er indeholdt heri, til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Hvis du indsender personlige data til dette Websted eller på anden vis til Essity, accepterer du hermed Essity's brug af sådanne data til at evaluere dine oplysninger og markedsføre Essity's produkter og tjenester, inklusive retten til at overføre dataene til tredjelande og opslå dine personlige oplysninger på internettet. Essity er underlagt svensk lov vedrørende denne behandling af personlige data, og du kan kontakte Essity i tilfælde af forkerte data eller andre forhold vedrørende de personlige data.

Du må ikke opslå nogen Kommunikation, der kan vurderes som værende stødende eller krænke andre personers privatliv, eller som kan anses som kommerciel markedsføring, eller som på nogen måde er ulovlige eller upassende. Essity sletter sådanne kommunikation, når vi bliver opmærksom på den, og vi forbeholder os ret til at ekskludere dig som bruger af vores Websted eller ydelse.

I forbindelse med anvendelse af tredjepartsydelser, såsom Facebook, kan tredjepartsbetingelser også være gældende. Facebook gør f.eks. sin "Erklæring om rettigheder og ansvar" gældende for alle Facebook-brugere og besøgende, og vi anbefaler, at du læser disse vilkår, før du anvender en ydelse fra tredjepart.

Andet

Essity kan revidere disse Anvendelsesbetingelser når som helst ved at opdatere dette opslag.

Essity forbeholder sig retten til efter eget skøn at (1) ændre denne juridiske erklæring, (2) overvåge og fjerne opslag, og/eller (3) stoppe tilgængelighed til Webstedet når som helst uden varsel.

I tilfælde af at nogen forudsætning, betingelse eller bestemmelse i nærværende Juridiske erklæring bestemmes at være ulovlig, ugyldig, bortfaldet eller af nogen grund uden retskraft, vil de øvrige forudsætninger, betingelser og bestemmelser ikke på nogen måde blive påvirket eller begrænset som følge heraf.

Politik for privatlivets fred

Politik for bearbejdning af personlige data

Essity Aktiebolaget ("Essity") stræber efter, at alle personer, hvis personlige data behandles af Essity, til enhver tid kan have tillid til, at deres privatliv respekteres, og at der tages rimelige forholdsregler vedrørende hans eller hendes personlige data. Der henvises også til Essity-koncernens Code of conduct.
Essity overholder relevante love om databeskyttelse som regulerer indsamling og anvendelse af data vedrørende enkeltpersoner ("personlige data"), samt nærværende Politik for privatlivets fred. Formålet med nærværende Politik for privatlivets fred er at fastlægge principperne for anvendelse af personlige data, som du giver os, eller som vi modtager om dig.
Essity, eller det relevante tilknyttede selskab som anført heri eller på det relevante Websted, er den dataansvarlige for behandling af personlige data beskrevet heri.

Oplysninger – personlige data

Personlige data, inklusive data som f.eks. navne og adresser, som du oplyser til Essity, kan behandles både manuelt og af computere.
De personlige data, som du oplyser, vil blive bearbejdet med følgende formål (i) behandling af en anmodning fra eller aftale med dig, (ii) tilvejebringelse af oplysninger og ydelser i forbindelse med sådanne anmodning eller aftale samt (iii) markedsføring og opfølgning med kunder og (iv) salgs-/produktudvikling, alt sammen som Essity beslutter, at det er relevant. Ved at indsende personlige data indvilliger du i og accepterer at være bundet af vilkårene beskrevet i denne Politk for privatlivets fred og anvendelsesbetingelser.
Ethvert besøg til Essity's Websteder kan medføre registrering af IP-adressen anvendt til adgang. Vi anvender også IP-adresser til at måle brugen af Essity's Websteder. (En IP-adresse er et unikt nummer, som gør det muligt nogle gange at identificere en brugers forbindelse til internettet, og den angives automatisk af din webbrowser, hver gang du kigger på en webside.) En sådan måling kan også omfatte indsamling af oplysninger om, hvordan du bruger Webstedet, hvilket også kan omfatte overvågning af brug af Webstedet for at hjælpe Essity med at forbedre Webstedet, personliggøre din erfaring ved at skræddersy det indhold, som du ser, optimere din brugeroplevelse og bestemme brugshyppighed. Dette kan også gælde for alle brugerkonti, som du har hos Essity. Vi kan også udføre statistisk analyse af de indsamlede data.

Følsomme oplysninger

Hvis du frivilligt giver os følsomme personlige oplysninger om dig selv (f.eks. oplysninger vedrørende dit fysiske helbred), giver du i praksis Essity dit samtykke til at behandle de følsomme personlige data til de formål, der er fastlagt i nærværende Politik for privatlivets fred (og enhver varsel om anvendelse af data, som gives i forbindelse med en sådan indsamling), i det omfang et samtykke kræves ifølge gældende lov.

Videregivelse af personlige oplysninger til tredjeparter

Essity kan udlevere dine personlige data til tredjepart, såsom en partner eller distributør af vores produkter, med henblik på at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.
De data, som du har oplyst, kan blive eksporteret til andre parter i Essity-koncernen og/eller forretningspartnere beliggende i lande inden for samt uden for EU.
Du skal være forsigtig, når du indsender personlige data online. Det er dit ansvar at holde dine adgangskoder og personlige oplysninger sikre. Din brug af dette websted konstituerer en bekræftelse og formodning af disse risici.

Adgang til og rettelse af personlige data

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende vores bearbejdning af personlige data, eller hvis du mener, at oplysninger, bearbejdet af os, er forkerte eller ufuldstændige, skal du kontakte det Essity-selskab, som er tydeligt anført på Webstedet. I henhold til lokal lovgivning om databeskyttelse kan du have ret til at tilgå og rette dine personlige data. Vi vil respektere sådanne rettigheder i det omfang det er muligt for at opfylde alle vores juridiske forpligtelser.
For at kontakte udbyderen vedrørende nærværende Politik for privatlivets fred bedes du kontakte Essity på adressen Box 200, SE-101 23 Stockholm, eller via e-mail på info@essity.com.

Oplysninger om cookies

Dette Websted anvender cookies, og dette afsnit fortæller dig, hvordan cookies anvendes, og hvordan du kan kontrollere, om du vil beholde eller slette cookies. 


Hvad er en cookie? 

Små stykker information overført til din computers harddisk fra en webside kaldes "cookies". 

De er ikke computerprogrammer, kun små informationsfiler, som lader websteder gemme og tilgå oplysninger om en brugers adfærd på nettet. 

De fleste websteder anvender cookies, fordi de er en del af den værktøjskasse, som gør internettet til en god oplevelse for brugerne. Cookies gør det muligt for websteder at levere tilpassede tjenester (f.eks. huske et login, gemme varer i en indkøbskurv eller vise indhold, som er relevant). 

Der er forskellige typer cookies: Midlertidige cookies (eller sessionscookies) slettes, når browseren lukkes ned, permanente cookies bliver ikke slettet, men forbliver, indtil de aktivt slettes eller udløber (hvilket afhænger af, hvor længe webstedet har programmeret cookien til at vare). 

Hvordan sletter du en cookie? 

De fleste browsere er automatisk indstillet til at acceptere cookies. 

Du kan deaktivere cookies på din browser, men husk, at hvis du gør det, kan du miste nogle funktioner, som er nødvendige for at få webstedet til at fungere korrekt. 

Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om cookies, kan du gå til www.aboutcookies.org, som indeholder omfattende og uafhængige oplysninger om, hvordan du deaktiverer cookies ved hjælp af browserindstillinger, og hvordan du sletter cookies, som allerede er på din computer. 

For at slette cookies fra din mobiltelefon skal du rådføre dig med telefonens brugsanvisning. 

Liste over Tork cookies 

Dette Websted anvender cookies, for at vi kan give dig en personlig oplevelse Hver gang du anvender Webstedet, vil cookies blive overført og/eller tilgået. Disse cookies er anført nedenfor.      


Formål Type Varighed Første- eller tredjepartscookies
Håndtere indkøbsliste Funktionscookies Vedholdende cookies Førsteparts cookies
Accept af cookiepolitik Strengt nødvendige cookies Sessioncookies og vedholdende cookies Førsteparts cookies
Collect audience/online marketing/user behaviour Facebook - Performance/targeting/advertising cookie Sessioncookies og vedholdende cookies Tredjeparts cookies
Collect audience/online marketing/user behaviour Google Analytics - Performance/targeting/advertising cookie Sessioncookies og vedholdende cookies Førsteparts cookies
Collect audience/online marketing/user behaviour Google AdWords - Performance/targeting/advertising cookie Sessioncookies og vedholdende cookies Tredjeparts cookies
Collect audience/online marketing/user behaviour DoubleClick floodlight - Performance/targeting/advertising cookie Sessioncookies og vedholdende cookies Førsteparts cookies

Strengt nødvendige cookies – Disse cookies er afgørende for at gøre dig i stand til at navigere rundt på webstedet og anvende dets funktioner, som f.eks. at tilgå sikre områder på webstedet. Uden disse cookies kan de tjenester, som du har anmodet om, såsom at foretage et køb, ikke leveres. 
 
Præstationscookies – Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan brugere anvender et websted, f.eks. hvilke sider besøgende går mest til, og om de får fejlmeddelelser fra websider. Disse cookies indsamler ikke oplysninger, som identificerer en besøgende. Alle de oplysninger, som disse cookies indsamler, aggregeres og er derfor anonyme. De bruges kun til at forbedre måden, hvorpå et websted fungerer. 
 
Funktionscookies – Disse cookies lader et websted huske valg, som du foretager (såsom dit navn, sprog eller region) og giver forbedrede, personlige funktioner. De oplysninger, som disse cookies indsamler, kan være gjort anonyme, og de kan ikke spore din browsingaktivitet på andre websteder. 
 
Målrettede eller reklamecookies – Disse cookies anvendes til at levere reklamer, som er mere relevante for dig og dine interesser. De anvendes også til at begrænse, hvor mange gange du ser en reklame, og er med til at måle, hvor effektiv reklamekampagnen er. De anbringes af vores reklamenetværk med [Essity/Tena UK/Bodyform UK osv.] tilladelse. De husker, at du har besøgt en webside, og disse oplysninger deles med andre organisationer, såsom annoncører. Målrettede eller reklamecookies vil tit være linket til webstedets funktionalitet, som leveres af den anden organisation. 
 

Accept af Anvendelsesvilkår 

Ved at acceptere Anvendelsesvilkår samt ved at besøge og anvende Webstedet tillader du brug af cookies. Du kan også tillade vores brug af cookies med de indstillinger, som du har foretaget i din webbrowser. 
 

Materiale indsendt af brugere 

Essity kan give dig tilladelse til at opslå oplysninger, kommentarer eller andet materiale på vores Websted, sociale netværk eller anden online tjeneste. Det gøres med henblik på at lette strømmen af informationer om Essity og vores produkter. Vi gør opmærksom på vilkårene for sådanne brugerindsendelser beskrevet i den juridiske erklæring (se ovenfor). 
 
Du må ikke give os oplysninger om andre personer, medmindre du kan bevise, at du har deres tilladelse til at give dem.


Udskriv Download